ATEOSYS verzia 2.47-2.48 - NOVINKY

Verze 2.48 (05.05.2017)
Obecné: oprava předřazování posledních vložených řádku na doklad, nyní by mělo být správně vypnuto, pokud se nastaví počet sekund na 0.
Modul doklady: doplněna funkce Vložit skladem. Pro zvolený sklad najde a vloží všechny položky, které jsou skladem v nulovém množství.
Modul doklady: přesun funkce otevření kasy do horního panelu, přidáno oprávnění pro zobrazení této funkce.
Modul objednávky: ve výběru objednávek pro zpracování doplněn sloupec Doklad, podle toho sloupce je možné i vyhledávat.
Modul doklady, objednávky: nová funkce pro zobrazení šarží/výrobních čísel skladem, v detailu produktů. Jednoduchý náhled bez možnosti editace.
Modul restaurace: nová funkce sledování změn. Umožňuje náhled nad historií změn na účtence, sleduje změny a smazání řádků, je možné filtrovat dle datumu, uživatele, stolu.
Modul restaurace: při placení možno zadat poznámku, poznámka se pak uloží na vytvořený doklad v Pohodě.
Modul restaurace: pokud se zobrazí výběr položek, pod výběrem zůstává zobrazený náhled na stůl, aby obsluha mohla přidávat a zároveň viděla obsah účtenky. Zda se má výběr položek po zobrazení skrýt nebo ne pak lze nastavit v oprávnění.
Modul restaurace: doplnění nastavení stolů o možnost definovat barvu. Obsahuje volbu výchozí, která funguje jako doposud (kombinace modrá/zelená) a nové varianty dle barev, kdy stůl obsahující nějaké položky je ve světlejším odstínu.
Modul restaurace: doplnění přehledu stolů, pokud obsahuje stůl položky, zobrazí se jejich počet.
Modul statistiky: možnost odeslat tiskovou sestavu pro zvolenou adresu na email.

 

Verze 2.47 (18.04.2017)
Obecné: nový parametr Nepotvrzovat tlačítkem chybové popup zprávy, po zapnutí se nezobrazuje u chybových zpráv tlačítko rozumím pro zobrazení.
Obecné: přidána možnost podrobného logování requestů, použití při řešení potíží s provozem. Do souboru ateosys.config se ručně připíše parametr "RequestLog=A"
Modul adresy: doplněna možnost vložit novou adresu s duplicitním emailem, doplněn popup s možnostmi o Pokračovat.
Modul doklady: do předmětu emailu, odesílaného při vytvoření převodky doplněn zdrojový a cílový sklad.
Modul doklady: k volbám tisknout a netisknout při generování dokladu doplněna volba rozpracováno. Přístupná je pouze pokud je zapnut skrytý tisk pro EET. Pokud je tato volba zatržena, neproběhne tisk, ani skrytý tisk pro EET, doklad je pak možno ještě v Pohodě upravit, před odesláním do EET.
Modul doklady: při generování příjemky a výdejky je nyní možno zvolit konkrétní číselnou řadu.
Modul doklady: upraven email, odesílaný při vytvoření objednávky, nyní obsahuje podrobněji rozepsanou adresu odběratele název firmy, oddělení, jméno.
Modul doklady: doplněna funkce pro otevření kasy po řádky dokladu. Požadavek se zapíše do fronty a je funkční s externí aplikací pro kasy.
Modul doklady, objednávky: nový parametr "Předřadit řádky s poslední změnou za posledních x sekund [počet sekund]", možnost nastavit předřazení posledních změn na začátek (pro male displeje). Pokud je nastaveno na 0, pak mají řádky stále stejné řazení dle nastavení parametrem "Řadit řádky dle".
Modul doklady, objednávky: v případě otevření výběru položky (asorty) se přehraje zvuk. Výběr dostupný např. v případě že více položek má stejný čárový kód.
Modul doklady, objednávky, faktury: v editaci pozic přidána možnost zadání nové pozice čtečkou.
Modul objednávky: rozšířeno označování objednávek jako vyřízené, doplněna globální kontrola přes všechny řádky, pokud je vykryto celkově přes všechny řádky, pak se označí všechny objednávky jako vyřízené. Řeší případ, kdy je na objednávce položka s šarží v množství větším než 1, vyskladní se dvě různé šarže, tedy vzniknou dva řádky, původní nebyl vykrytý a tedy se objednávka nenastavila jako vyřízená. Díky této kontrole se všechny položky sečtou (stejné zásoby) a pak se porovnávají celkové součty objednáno vs. načteno.
Modul objednávky: doplněn nový parametr "Modul objednávky - editovat ceny přijatých objednávek", umožňuje povolit editaci cen u přijatých objednávek.
Modul objednávky: úprava funkce převodu položek na jiný sklad. Doposud byla podmínka, že položky musí být všechny z jednoho skladu, aby je bylo možné převést na jiný sklad, tato podmínka zrušena. Položky mohou být z různých skladů a převedou se všechny na jeden zvolený.
Modul objednávky: nový parametr "U položek negenerovat poznámku", pokud je zapnuto, nebudou na řádcích vytvořeného dokladu žádné poznámky (u položek mimo objednávku, nebo pokud je vydáno jiné množství než je objednáno).

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd