ATEOSYS verzia 2.49-2.51 - NOVINKY

Verze 2.51 (05.06.2017)
Obecné: úprava formátu ini souboru pro import do Pohody (u názvu databáze vyžadována přípona mdb), změna v Pohodě od verze 11600. S novým formátem testováno i ve starší verzi Pohody 11500 a je funkční také.
Obecné: ve výběrech datum a čas od - do se jako výchozí čas do nově nastavuje 23:59 místo aktuálního času.
Obecné: ve výběru členění se zobrazuje kód skladu místo názvu (kratší), pokud není kód vyplněn pak se zobrazí název.
Nastavení: výběr členění, které lze přiřadit uživateli se nově filtruje podle přiřazených skladů. Pokud uživatel nemá vybrán žádný sklad, pak vidí všechno členění.
Modul faktury: celý modul doplněn o práci s šaržemi, stejně jako v modulu objednávky.
Modul faktury: doplněna kontrola vydávání do mínusu, podle nastaveného oprávnění u uživatele.
Modul doklady, objednávky, faktury: u textových položek se nyní již nekontroluje zda se vydává do mínusu, textové položky mají stav skladem 0, dříve touto kontrolou neprošly.

 

Verze 2.50 (25.05.2017)
Obecné: při zobrazení chybového hlášení se současně zobrazí i název terminálu a čas.
Modul doklady: v obecných parametrech možnost zadat volitelný parametr v adresáři "Volitelné pole pro načítání zákazníka, zakázat editaci slev", pokud je zadáno a v adresáři zaškrtnuto, nelze pak jakoliv editovat ceny i na řádku dokladu. Toto nastavení má vyšší prioritu, něž nastavení oprávnění uživatele. Lze takto vyjmout z editace slev konkrétní zákazníky.
Modul doklady: funkce vložit vše skladem skryta, zobrazení závislé na nastavení aplikace.
Modul objednávky: oprava chyby při generování příjemky z vydané objednávky, pokud byl text na dokladu příliš dlouhý.
Modul doklady, objednávky: oprava chyby při načítání pozice čtečkou, po načtení se již nezmění i EAN.
Modul restaurace: úprava zobrazení ve formuláři zaplacení, zarovnání, optimalizace na menší displeje.
Modul restaurace: při výběru položek zůstává zobrazen i přehled řádků. V oprávnění pak lze nastavit, jestli se výběr položek po volbě skryje, nebo ne.

 

Verze 2.49 (09.05.2017)
Modul doklady: opravena chyba při generování dokladů.
Modul restaurace: doplněna možnost zadat stoly v restauraci až na tři plochy, mezi kterými je pak možné přepínat.

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd