ATEOSYS verzia 2.52-2.54 - NOVINKY

Verze 2.54 (04.07.2017)
Modul doklady: u terminálu lze nyní nastavit výchozí činnost, při generování dokladu se tato činnost přednastaví v obecných parametrech.
Modul restaurace: do definice stolů doplněno použití Plochy 4 a 5.
Modul restaurace: úprava zvukového upozornění na uvařené jídlo v kuchyni, nyní upozorní pouze 2x, ikona stále zůstává viditelná, než se stůl otevře a tím se odběr jídla potvrdí.

 

Verze 2.53 (20.06.2017)
Modul restaurace: zaveden nový příznak u položek, jestli se jedná u pizzu, v parametrech nastavení, o který příznak se jedná v Pohodě, výchozí Doporučujeme.
Modul doklady, objednávky, faktury: oprava chyby zobrazení tlačítka bez popisu v detailu produktu v případě načtení čtečkou.

 

Verze 2.52 (16.06.2017)
Obecné - Přepracování skrývání chybového hlášení, pokud je vynuceno potvrzení tlačítkem, na některých místech v systému způsobovalo chybu. Nyní již nevyžaduje refresh obrazovky.
Modul doklady - pokud se vkládá zákazník na doklad, který nemá přiřazenu prodejní cenu, doposud se mu přiřadila cena výchozí. Nově je zde zohledněno i nastavení oprávnění, pokud daný uživatel nemá výchozí prodejní cenu v povolených, pak se mu nastaví první povolená (přiřazená v oprávněních).
Modul restaurace - nová funkce kuchyně. POkud je na stůl vloženo jídlo, pak se toto jídlo objeví i v přehledu kuchyně s možností označit jej za uvařené. Toto se bude provádět v kuchyní, kde kuchař vidí, co se má vařit, jakmile bude připraveno, označí za uvařené. V tom momentě se zobrazí na přehledu stolů ikona (u daného stolu) že je jídlo uvařeno. Po rozkliknutí daného stolu se zobrazí hlášení, že je jídlo připraven a označí se za odebrané. Toto označené se provede nejdříve 15 vteřin po tom, co bylo uvařeno. Po odebrání jídla (otevření detailu stolu = potvrzení odebrání) pak zmizí toto jídlo i z náhledu kuchyně. Náhled na kuchyni a přehled stolů se nyní automaticky aktualizují každých 15 sekund.

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd