ATEOSYS verzia 2.55-2.57 - NOVINKY

Verze 2.57 (21.08.2017)
Modul doklady: úprava prodeje slevových poukazů, je možné nyní prodat více poukazů najednou a použít více poukazů na jednom prodeji. Čísla slevových kupónů se ale nesmí opakovat, vždy jeden unikátní poukaz lze použít pouze jednou.
Modul doklady: nová funkce Otočit množství. Dostupná po zapnutí oprávnění, provede vynásobení množství na všech řádcích -1.
Modul adresy: při editaci dodací adresy je nově možná zadat i telefon a email.
Modul adresy: při vložení nové adresy se kontroluje, zda již neexistuje adresa se zadaným IČ, pokud ano zobrazí se dotaz, zda opravdu vložit.

 

Verze 2.56 (09.08.2017)
Modul doklady: pokud je na dokladu vložena i dodací adresa, pak se předvyplní email z této adresy do seznamu emailů pro rozeslání zprávy o vytvoření objednávky.
Modul doklady: dle země z adresy se nyní při importu dokladu zapíná registrace DPH v dané zemi, pokud je v Pohodě pro tuto zemi nastaveno. (Účetnictví - Daň z přidané hodnoty - Registrace DPH v EU)
Modul doklady: nová funkcionalita pro prodej slevových poukazů. Při prodeji se načte kód, zadá se výše slevy. Při dalším nákupu je možné slevový poukaz použít. Informace o prodeji a následném použití se ukládá v databázi Ateosys, do Pohody se importuje na doklady jako textová položka. Slevové poukazy fungují u prodejek a faktur.
Modul výroba: při načtení seznamu objednávek k výrobě se nyní filtruje dle povolených číselných řad.
Modul rozšířená výroba: všechny doklady, vytvořené z toho modulu mají nyní nastaveny středisko a činnost dle nastavení uživatele v Ateosys, pokud je zadáno.
Modul tisk: v přehledu faktur doplněn sloupec K likvidaci.
Modul restaurace: oprava chyby načítání položek čtečkou.
Modul nastavení: přepracována administrace uživatelů (terminálů), při větším počtu se objevovaly problémy při vykreslení stránky.

 

Verze 2.55 (21.07.2017)
Obecné: doplněna možnost komunikace Ateosys s Pohoda mServer pro importování dokladů. V parametrech je nově způsob komunikace (import pomocí spuštění exe je zachován), a nastavení názvu a url mServeru. mServer lze spouštět a zastavovat pomocí Ateosys, v nastavení na záložce System log, stejně tak i ověřit stav serveru, zda je nebo není spuštěn. Vše ostatní chování je stejné jako doposud, vstupní a výstupní data (xml soubory) se ukládají do tmp adresářů.
Obecné: přepracován způsob odeslání do EET, již není třeba odesílat tisk na fiktivní tiskárnu, po dokončení importu dokladu je dodatečně odesláno na EET přes XML rozhraní.
Modul doklady: nový typ dokladu Vratka. Jedná se o výdejku se záporným množstvím, obsluha nemusí zadávat záporně, systém množství vynásobí -1 v momentě generování.
Modul doklady, objednávky, faktury: oprava chyby v editaci pozic, pokud se přidala nová, vyplnila a přidala další, hodnota z předchozí zmizela.

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd