Adresár, kontakty, úlohy a upozornenia, dátové schránky

Bez prepracovaného a dokonale prehľadného adresára obchodných kontaktov sa dnes len tak nezaobídete. V podnikaní patrí k jednej z najdôležitejších databáz, ktorá obsahuje skutočne cenné dáta. Agenda Adresár v systéme POHODA umožňuje efektívnu evidenciu, správu a vyhľadávanie všetkých kontaktov podľa ľubovoľných kritérií. Všetky záznamy môžete upravovať, tlačiť a pridávať si k nim svoje vlastné poznámky. Ak potrebujete si overiť svojho partnera alebo jeho údaje, POHODA:

vyhľadá informácie v obchodnom registri alebo informačných systémoch ARES a VIES,
nájde jeho polohu na internetovej mape - z adresných údajov alebo podľa zadaných GPS súradníc,
zistí, či je evidovaný v insolvenčnom registri - v prípade zhody POHODA rovno ponúkne tiež odkaz na detaily insolvenčného konania na internete.

Priamo v adresári môžete svojim jednotlivým odberateľom nastaviť:

     cenovú hladinu,
     preferovaný spôsob platieb, konkrétny bankový účet alebo pokladňu a kredit nezaplatených pohľadávok,
     splatnosť pohľadávok v dňoch a tolerované dni po splatnosti,
     predkontáciu pre zaúčtovanie a členenie DPH pre prijaté a vydané faktúry,

Pri vystavovaní dokladov, napr faktúr, pre týchto odberateľov potom POHODA uprednostní individuálne nastavenie pred globálnym nastavením programu.
správa dokumentov

Listy, zmluvy, cenníky a akékoľvek iné súvisiace dokumenty, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu obchodnému partnerovi a zákazníkovi, môžete triediť do im určených zložiek. Následnú prácu si tak uľahčíte, sprehľadníte a zrýchlite.

 

Správa dokumentů

Dokumenty a ďalšie súbory môžete vkladať nielen k záznamom v adresári, ale aj do radu ďalších agend a evidencií, od zmlúv, ponúk a dopytov cez agendy objednávok, (zálohových) faktúr a financií po skladové, majetkovej a personálnej evidencie. Pekne po ruke tak môžete mať napríklad naskenované doklady od dodávateľov, pracovnoprávne dokumenty a podklady, výrobné listy alebo výkresy a mnoho ďalších typov súborov.
Väzba na účtovníctvo

Pri svojej práci veľakrát využijete rýchlu dostupnosť súvisiacich účtovných dokladov daného klienta. Napríklad pri telefonickom príjme objednávok získate okamžite prehľad o výške pohľadávok u odberateľa alebo pri riešení reklamácie chybne vystaveného dokladu môžete priamo z adresára konkrétny doklad otvoriť.
komunikácia

Vytvoriť e-mailovú správu priamo z adresára je v systéme POHODA samozrejmosťou. POHODA tiež dokáže začať komunikáciu cez Skype. Silným nástrojom sú potom funkcie pre zostavenie zlučovacieho dokumentu pre hromadnú korešpondenciu pomocou programu Microsoft Word alebo funkcia pre zaslanie hromadnej správy e-mailom.

 

Pohoda Adresář-komunikace

Úlohy a upozornenia

POHODA vám pomôže tiež so zaznamenávaním vlastných poznámok a pridelením úloh kolegom. Umožňuje úlohy zadávať, určovať ich dôležitosť, sledovať stav plnenia a zobrazovať upozornenia. Upozornenie přirom môžu mať väzbu na konkrétny záznam v niektorej z agend. Termínovo najbližšie úlohy sa automaticky zobrazujú aj na informačnej ploche programu.
dátové schránky

POHODA podporuje aj dátové schránky, prostredníctvom ktorých úrady zo zákona doručujú svoje písomnosti napr právnickým osobám zriadeným zákonom, právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri a niektorým typom podnikajúcich fyzických osôb (advokátom, daňovým poradcom a insolvenčnom správcom). POHODA umožňuje sledovať aktuálny stav správ v dátovej schránke a upozorňuje na neprečítané správy.

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd