Dizajn a ovládanie

Nemusíte byť odborníkmi na prácu s počítačom. POHODA vyniká prehľadným a maximálne praktickým riešením okien jednotlivých agend. Užívateľská prívetivosť a nekomplikovaný design patrí medzi jej základné piliere, rovnako ako rozsiahly systém interaktívny a kontextovej nápovedy. Oporou pri práci s programom môže byť užívateľom tiež príručka užívateľa, ktorá je dostupná v troch verziách:

     tlačená verzia - dostanete ju automaticky s nákupom programu POHODA
     elektronická verzia vo formáte PDF - stiahnuť si ju môžete zo stránky www.stormware.cz / ke-stazeni / súbory,
     online verzia - do zodpovedajúcej kapitoly sa môžete prepnúť priamo z programu POHODA.

V účtovnom programe POHODA všetko ovládate pomocou chytrých klávesových skratiek a niekoľkých kliknutí myšou. POHODA navyše mnoho postupov vytuší s predstihom za vás a celkovo vám tak ovládanie zjednoduší. Uľahčí vám každodennú prácu a vy sa tak môžete lepšie sústrediť na to, čo je pre vás skutočne dôležité.
Jednoduché ovládanie

     Ovládať program, teda otvárať agendy, vypĺňať a editovať jednotlivé polia, pohybovať sa vo formulároch a tabuľkách, používať povely atď, môžete buď z klávesnice pomocou klávesov a klávesových skratiek, alebo myšou, prípadne oba spôsoby kombinovať. Záleží, ako ste zvyknutí a čo je pre vás pohodlnejšie. Môžete si tiež vytvárať vlastné klávesové skratky a používať ďalšie vlastné nastavenia.
     Prvky ovládania programu, ako horúce klávesy, tlačidlá alebo povely nástrojových líšt, sú plne užívateľsky definovateľné v štýle programov Microsoft Office.
     Prostredie, v ktorom pracujete, je prívetivé a praktické. Jednotlivé agendy si môžete pre zvýšenie prehľadnosti odlíšiť farebným pruhom.

 

         

Pre urýchlenie zápisov možno používať vzory najčastejšie používaných dokladov a dokumentov, tzv šablóny. Nový doklad alebo záznam sa vďaka nim vytvorí s predvyplnenými údajmi, ktoré už len doplníte alebo upravíte podľa aktuálnej potreby.
    
Prácu si môžete tiež urýchliť nastavením preskakovanie polí, ktorá nepotrebujete používať či vyplňovať. Oceníte to najmä pri ovládaní programu klávesnicou.
    
V programe sú maximálne automatizované postupy rôznych výpočtov a väčšinu rutinných operácií vykoná POHODA vlastne za vás. Jedným z predpokladov pre čo najväčšiu efektivitu práce je správne nastavenie základnej konfigurácie (tzv. globálne nastavenie), príp. prispôsobenie jednotlivými užívateľmi (užívateľské nastavenie).
    
Na jednom monitore môžete mať otvorených viac okien s rôznymi agendami, účtovnými jednotkami alebo obdobiami a jednoducho sa medzi nimi prepínať.

Prvky okna

V každej agende je v dolnej časti tabuľka so zoznamom všetkých záznamov av hornej časti formulár s detailom aktuálneho záznamu. Okno agendy obsahuje celý rad aktívnych ovládacích prvkov, ktoré umožňujú prechádzanie, výber a triedenie záznamov.

    Panel agend ™ v pravej časti okna zobrazuje ikony otvorených agend, umožňuje sa medzi nimi rýchlo prepínať a zobrazuje stavy vkladanie dát z jednej agendy do druhej.
    
Dynamické záložky ™ pomocou niekoľkých kliknutí myšou okamžite vyberú záznamy, ktoré zodpovedajú zvolenej kombinácii zadaných podmienok.
    
Dynamické formuláre ™ menia svoj vzhľad tak, aby ste mali k dispozícii presne tie polia, ktoré potrebujete.

Vstupné stránkou do účtovnej jednotky je Informačná plocha ™. Zobrazuje sa vo chvíli, kedy máte všetky agendy zatvorené. Obsahuje aktuálne údaje o práve otvorenom účtovníctve, najbližšie termíny daňového kalendára a upozornenie na najbližšie úlohy. Na očiach tak máte neustále stav svojich finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov a ďalšie informácie.

 

       

 

Kalkulačka

POHODA obsahuje kalkulačku, ktorú môžete použiť nielen pre jednoduché výpočty, ale aj k preneseniu výsledkov do aktívneho poľa vo formulári agendy. Kalkulačku máte vždy po ruke. Zapnete ju z ktoréhokoľvek editovateľného poľa. Výsledok môže kalkulačka vložiť do všetkých polí pre čiastku alebo text.

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd