Intrastat

Skladové hospodárstvo v ekonomickom a informačnom systéme POHODA podporuje okrem iného aj výkazy pre Intrastat, a to ako ich zostavovaní, tak elektronické odosielanie do systémov InstatDesk (predtým IDES) a zadanými údajmi. Voliteľne môže POHODA malé zásielky vykazovať zjednodušeným spôsobom.

Intrastat je systém zberu dát pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie. Týka sa vás v prípade, že ste platcom DPH alebo patríte do skupiny ďalších osôb, ktoré sú podľa zákona o DPH osobami identifikovanými k tejto dani, a dosiahnete pri prijímaní alebo odosielaní tovaru tzv prahu pre vykazovanie. Pre oba smery je prah stanovený na 8 miliónov Sk. Limit sa počíta vždy od začiatku kalendárneho roka (alebo odo dňa pridelení DIČ k DPH), a to zvlášť za odoslané a zvlášt za príjem tovaru. Vykazovať údaje pre Intrastat pre vás bude povinné od mesiaca, kedy dosiahnete limitu vo ktoromkoľvek smere.

Pretože sa vykazovanie pre Intrastat netýka všetkých účtovných jednotiek, ktoré používajú program POHODA, v predvolenom nastavení programu polia a funkcie potrebné pre Intrastat vypnutá. Po ich zapnutí okrem iného pribudnú v agendách faktúr tlačové zostavy pre vytlačenie výkazov:

v agende Vydané faktúry - výkazy pre odoslanie,
v agende Prijaté faktúry - výkazy pre prijatie.
Pri využití funkcie pre export výkazov POHODA pripraví dáta v požadovanom formáte (podľa zvoleného systému hlásenia formát CSV alebo ZIP) a vy potom súbory jednoducho importujete do offline aplikácie InstatDesk alebo internetové aplikácie InstatOnline.

 

Intrastat

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd