Kniha jázd

kniha jázd

V programe POHODA rýchlo a jednoducho vytvoríte ľubovoľné množstvo jázd pre firemné aj súkromné ​​vozidlá, ak používané pre služobné cesty. V prípade firemných vozidiel tlačová zostava nazvaná Kniha jázd iba evidenčný charakter. Ako výdavky na podnikanie sa totiž uplatní celkovej sumy za účty za pohonné hmoty a všetky ostatné náklady na prevádzku vozidla, ktoré vykázané v danom účtovnom období v pokladni, prijatých faktúrach a ostatných záväzkoch.

Jazdy súkromným vozidlom, ktoré súvisia s podnikaním, je potrebné počas účtovného obdobia evidovať v denníku jázd. Ten je prvotným dokladom pre výpočet uplatniteľných náhrad, teda základných náhrad a náhrad výdavkov za spotrebované pohonné hmoty. POHODA však umožňuje použitie aj paušálnych výdavkov na dopravu.

 

Kniha jízd

Popri konkrétnych údajov o jednotlivých jazdách, ktoré vyplníte podľa skutočnosti, čerpá POHODA údaje z agendy sa záznamy o vozidlách a agendy s údajmi o vodičovi. U každého vodiča môžete vybrať, či sa jedná o zamestnanca alebo podnikateľa, a nastaviť výšku stravného. Definovaním trasy jazdy (odkiaľ, kam, cez) si uľahčíte vytváranie cestovných príkazov.

Dostupné tlačové zostavy vám okrem iného poskytnú celkový prehľad najazdených kilometrov a prehľad náhrad za dané vozidlo. U súkromného vozidlá sú celkovej sumy ešte rozdelené podľa toho, či jazdu uskutočnil podnikateľ, alebo zamestnanec.

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd