Priamy predaj zásob

Zásoby vedené v skladovej evidencii ekonomického a informačného systému POHODA môžete rovno z prostredia tohto programu pohodlne predávať vďaka funkciám pre priamy maloobchodný predaj. Vstavaná online predajňa Kasa pracuje priamo s dátami programu POHODA, takže sa všetky operácie v tomto programe objavia bez potreby zohrávanie údajov. S programom POHODA vďaka nej môžete realizovať predaj nielen v predajniach v mieste svojho sídla, ale pomocou pobočkového spracovania údajov alebo terminálového režimu taktiež v samostatných predajných miestach.

Kasa v programe POHODA podporuje:

    spoluprácu s pokladničným hardvérom - pokladničný displej, dotykový displej, pokladničná zásuvka, platobný terminál (Slovenská sporiteľňa, ČSOB),
    
vklady a výbery z prevádzkových pokladníc a zobrazenie aktuálneho stavu hotovosti a cenín v pokladni,
    
prácu s čiarovými kódmi a zákazníckymi kartami prostredníctvom čítačky čiarových kódov,
    
predaj zásob s evidenčnými číslami,
    
výstupy na pokladničný (paragónovú) tlačiareň,
    
prihlasovanie užívateľov pomocou PIN a čítačkou čiarového kódu,
    
náhľady tovaru pre rozlíšenie podobných položiek apod,
    
úpravy cien predávaného tovaru, zľavy, mazanie položiek, refundácie predaja, storno - všetko podľa práv nastavených jednotlivým užívateľom,
    
odloženie rozpracovanej predajky pre obslúženie ďalšieho zákazníka - s možnosťou sa k odloženej predajcu vrátiť kedykoľvek neskôr,
    
pri predaji cez dotykový displej: tlačidlá pre najčastejšie predávaný tovar - pre rýchle vkladanie položiek do dokladu,
    
povyšovanie práv - pre dokončenie operácií, ktoré majú schvaľovať len vybraní užívatelia s vyššími právami, napr storno alebo úprava predajky,
    
tréningový režim - pre vyskúšanie funkcií pri predaji, bez toho aby sa akákoľvek vykonaná operácia prejavila v skladoch a účtovníctvo atď

Po spustení Kasy sa zobrazí používateľské prostredie pre vlastný predaj skladových zásob, kde máte k dispozícii aktuálne informácie nielen o práve vykonávaných predaji, ale aj o položkách skladových zásob. Ak vediete viac skladov, môžete si priamo v prostredí Kasy vybrať, z ktorého z nich sa má predaj uskutočniť.

 

 

Môžete tiež meniť cenu u predávanej skladovej položky a voliť formu úhrady, vrátane stravných lístkov. Všetko v závislosti na právach, aká má konkrétny užívateľ nastavená.

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd