Tlačové zostavy a výstupy

Všetky záznamy (doklady, adresy), ktoré v priebehu svojej práce v ekonomickom systéme POHODA zapisujete, si môžete vytlačiť. Týmto prehľadným výstupom hovoríme tlačové zostavy. Nájdete ich prakticky v každej agende, celkovo ich v našom programe je viac ako 500, od dokladov cez záväznej oficiálne formuláre až po užitočné pracovnej prehľady. Časť z nich je pripravená v rôznych variantoch pre rôzne účely. POHODA podporuje tiež export do formátov PDF, XLS a HTML. Pre zrýchlenie práce sú niektoré dôležité zostavy rovno k dispozícii vo formáte HTML, vhodnom na zasielanie objednávok, cenníkov a faktúr e-mailom.
Typy tlačových zostáv

    dokladovej zostavy

- Zobrazujú jeden záznam štandardného formátu A4 na výšku, napríklad faktúra, pokladničný doklad alebo objednávka

    tlačivá

- Navrhnuté zhodne s úradným vzorom, ktoré po vytlačení môžete okamžite odovzdať príslušnému úradu alebo inštitúcii - odpadne vám tak nutnosť prepisovať ich do originálnych formulárov a tlačív, napr priznanie k dani z pridanej hodnoty, príkaz k úhrade, pokladničné zloženka, výkaz ziskov a strát , evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) atď

    súpisky

- Zobrazujú riadkový prehľad všetkých alebo vybraných záznamov, napr súpisku faktúr oceníte vo chvíli, kedy potrebujete vytlačený zoznam vydaných faktúr za určité obdobie

    prehľady a grafy

- So súhrnnými informáciami o účtovníctve, stave skladových zásob, financiách, uskutočnených predajoch, zamestnancoch apod - grafické vyhodnotenie je súčasťou napríklad týchto zostáv: mesačná fakturácia, vývoj kurzov, mesačný prehľad predaja atď

    štítky

- Pripravené pre tlač na hárky samolepiacich štítkov bežne dostupné v obchodoch s papierenským a kancelárskym tovarom - vhodné pri obchodnej (hromadnej) korešpondenciu pre tlač adresných štítkov, pri práci v sklade pre tlač etiketovacích štítkov, v predajni pre tlač cenoviek tovaru, pri evidencii majetku zase pre tlač inventárnych štítkov atď

    kontrolné zostavy

- Pre kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov - s ich pomocou urýchlite dohľadávanie prípadných chýb
zostavy vo formáte HTML
- Pre zobrazovanie v internetovom prehliadači a odosielanie e-mailom, napríklad faktúra, objednávka, potvrdenie prijatia objednávky, dodací list a pod

    listové obálky a poštové poukážky

- Pre potlač obálok niekoľkých štandardných formátov a tlač poštových poukážok a balíkových sprievodiek do poštových formulárov

    zostavy pre pokladničné tlačiarne

- Pre tlač paragónov

Úpravy zostáv

Ak chcete, môžete si vytvárať aj vlastné tlačové zostavy a prehľady. Pomôcť editora tlačových zostáv REPORT Designer môžete každú originálnu zostavu upraviť alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Jednotlivé varianty môžu mať rôzny dizajn, výpočty aj jazykovú mutáciu. Samozrejme do nich môžete vložiť logo firmy či iný ľubovoľný obrázok, graf, čiarový kód a pod
Ako zostavy zálohovať?

Niektoré zostavy, prehľady a súpisy nevyhnutné aj pre vašu budúcu prácu. POHODA s týmto počíta a ponúka jednoduché zálohovanie všetkých svojich tlačových zostáv. Pomocou zadarmo dodávaného doplnku REPORT Viewer si všetky svoje tlačové zálohy kedykoľvek prehliadnete.
Export do iných formátov

Tlačové výstupy môžete priamo exportovať do formátu XLS av aplikácii Microsoft Excel s nimi ďalej pracovať. Rovnako tak je môžete previesť do formátu HTML alebo do obľúbeného formátu PDF a odosielať ich elektronicky.

Nastavenie tlače - pokojne pre každú zostavu inak

Ak máte k dispozícii viac tlačiarní určených pre rôzne účely, môžete si vhodným nastavením ušetriť veľa času a práce. Každej zostave bez problémov priradíte vlastné parametre tlače. Napríklad faktúry sa môžu tlačiť v dvoch kópiách na laserovej tlačiarni, zloženky zase na druhej tlačiarni s podávačom a ostatné zostavy iba v jednej kópii na tretiu tlačiarni. Ak tlačíte veľa, môžu vám úplne odpadnúť drobné starosti spojené s výberom tlačiarní a vlastností tlače u každého jednotlivého tlačového výstupu.

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd